მძლავრი თერმული დანადგარები და სისტემური გადაწყვეტები

მძლავრი თერმული დანადგარები და სისტემური გადაწყვეტები

საკონტაქტო რეკვიზიტები

იპოვეთ უშუალო საკონტაქტო პარტნიორი (მხოლოდ ინგლისურად)

უმაღლესი ხარისხი მსხვილი კლიენტებისათვის

უმაღლესი ხარისხი მსხვილი კლიენტებისათვის

თერმული დანადგარები და & სისტემური გადაწყვეტები

ენერგიის რომელი წყაროს გამოყენებაც არ უნდა გსურდეთ Bosch გააერთიანებს გადაწყვეტებს, რომლებიც მაქსიმალურად მისაღები იქნება ფინანსური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით. პროდუქციის ჩვენი ნომენკლატურის ხარჯზე შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინდივიდუალური სისტემები, რაც საშუალებას მოგცემთ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს.

თერმომილური ბოილერები

თერმომილური ბოილერები

 • ორთქლის, ცხელი წყლის და გათბობის ბოილერის სისტემები
 • ინდივიდუალური კონფიგურაცია
 • ბლოკური სისტემის კომპონენტები
 • წარმადობა 38 მვტ ან ორთქლის 55 ტ საათში
 • თხევადი და აირადი საწვავი
 • სრულად ხელმისაწვდომი და რენტაბელური


წყლის მილოვანი ბოილერი

წყლის მილოვანი ბოილერი

 • თბილი წყალი, ცხელი წყალი, გაჯერებული ორთქლი და გადახურებული ორთქლი კომერციული და სამრეწველო გამოყენებისათვის
 • ინდივიდუალური კონფიგურაცია
 • თავსებადი ნებისმიერ საწვავთან
 • ორთქლის წარმადობა 220 ტ/სთ და 100 ბარი


თერმული ტუმბოები

თერმული ტუმბოები

 • გათბობა და გაციება წვის გარეშე
 • გეოთერმული სითბოს ენერგოეფექტური გამოყენება
 • ინდივიდუალური გადაწყვეტები
 • წარმადობა 4,836 კვტ


მზის მძლავრი თერმული დანადგარები

მზის მძლავრი თერმული დანადგარები

 • ცხელი წყლის და გათბობის სრული სისტემები
 • ქარხნული სისტემური გადაწყვეტები სახლებისათვის, სპორტული ცენტრებისათვის, ფიტნეს-სტუდიებისათვის, სასტუმრობისათვის და სპა-ცენტრებისათვის
 • მზა მზომი ბლოკები ("ჩართე და ამუშავე") 35 - 220 მ2
 • დაახლოებით 10000 მ2 მზის მძლავრი პანელური სისტემები ინდივიდუალური კონფიგურაციით
 • ოპტიმალური საექსპლუატაციო საიმედოობა ენერგიის პროფესიული მართვით


ენერგიის დაგროვება

ენერგიის დაგროვება

 • ცხელი წყლის და ბუფერული კომპაქტური ავზები ცხელი წყლის დიდი მოცულობით მიწოდებისათვის
 • ცხელი წყლის ავზი სითბოს მიმოცვლით ან მის გარეშე
 • ჰორიზონტული ან ვერიკალური დიზაინი
 • 300 - 6,000 ლ მოცულობით


ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება

ვენტილაცია & ჰაერის კონდიცირება

 • ჰაერის კონდიცირების ბლოკური სისტემები კომერციული და სამრეწველო გამოყენებისათვის
 • გაციება, გათბობა, ვენტილაცია, დატენიანება, გაშრობა და ფილტრაცია
 • ენერგიის შენარჩუნება ენერგოხარჯების შესამცირებლად
 • 1,500 - 165,000 მ3/სთ ჰაერის ნაკადი


კომბინირებული გათბობის და ელექტროგენერაციის დანადგარები

კომბინირებული გათბობის & ელექტროგენერაციის დანადგარები

 • ელექტროენერგიის და სითბოს ხელმისაწვდომი და სანდო გენერაცია CO2 მცირე ემისიებით
 • CHP ბლოკები 19-400 kWel წარმადობით
 • როგორც ბუნებრივ აირზე, ისე აირის ბუნებრივი ხარისხის ბიომეთანზე მომუშავე
 • CHP სისტემები 2 kWel წარმადობით
 • ინდივიდუალური გადაწყვეტები ბუნებრივ გაზზე, ბიოგაზზე, ჩამონადენი წყლების გაზზე და ნაგავსაყრელის გაზზე სამუშაოდ


ORC სისტემები

ORC სისტემები

 • ORC სისტემები 375 kWel წარმადობით
 • ნარჩენი სითბოს მომხმარებელი ეფექტური ელექტროგენერაცია CO2 გარეშე
 • ნარჩენი სითბოს სხვადასხვა წყაროების გამოყენება
 • სამუშაოდ მზა ან ინდივიდუალური გადაწყვეტები
 • მინიმალური საწარმოო ხარჯები და სრულად ავტომატიზებული მუშაობა


ბლოკური სისტემის კომპონენტები

ბლოკური სისტემის კომპონენტები

 • ოპტიმალური ექსპლუატაციის შესაბამისი დიზაინი შემოსავლიანობის და პროცესის მართვის თვალსაზრისით
 • აირის წმენდის სისტემები ბიოგენური აირების კომბინირებული გათბობის და ძალოვან დანადგარებში გამოყენებისათვის (CHP)
 • გამონაბოლქვის გაწმენდის სისტემები: აიროვანი პროდუქტის თერმული წვა ბოლომდე ემისიების შემცირების მიზნით
 • ბოილერის ბლოკები და კომპონენტები
 • ბოილერის სისტემების ხელმისაწვდომობის და მაღალი ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად
 • გონივრული რეგულაციის და მართვის ტექნოლოგია